../../frontend/img/loading.svg

CLS300d AMG 2020

PRICE : 2,990,000 Baht

-รถห้าง Benz Thailand
-วิ่ง 30,810 km
-วารันตีศูนย์ถึง 11/11/2023
-อุปกรณ์คู่มือ book service กุญแจ2ดอก
-มีประวัติ พร้อมใช้งาน ไม่มีอุบัติเหตุ ไม่เคยทำสี