../../frontend/img/loading.svg

GLS350d AMG 2021

PRICE : 5,690,000 Baht

-รถห้าง Benz Thailand
-วิ่ง 1,760 km
-มีวารันตีศูนย์ถึง 02/02/2024
-อุปกรณ์คู่มือ book service กุญแจ2ดอก
-มีประวัติ พร้อมใช้งาน ไม่มีอุบัติเหตุ ไม่เคยทำสี